top of page

Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som samlas in, används och behandlas av Skandinaviska Småhus när du besöker vår webbplats eller kommunicerar med oss på annat sätt. Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt.

 1. Insamling/Användning av personuppgifter: 
  Vi samlar endast in den information som är nödvändig för att kunna erbjuda våra tjänster till er som kund, det kan vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information används för att kunna hantera era beställningar, skicka era orderbekräftelser och hålla kontakt med er som kund. Vi sparar också information som är nödvändig för att kunna följa upp eventuella garantier eller för att hantera reklamationer.

   

 2. Delning av personuppgifter: 
  Vi delar aldrig med oss av era personuppgifter till någon tredje part utanför vårt företag, med undantag för våra samarbetspartners som är involverade i att leverera våra tjänster, såsom fraktföretag och betaltjänster. Dessa företag är skyldiga att följa våra instruktioner och är endast tillåtna att använda era personuppgifter för det syfte de är avsedda för.

   

 3. Lagring och säkerhet: 
  Vi säkerställer att alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Vi har också rutiner på plats för att skydda mot obehörig åtkomst eller förlust av era personuppgifter.

   

 4. Dina rättigheter: 
  Som kund har ni rätt att begära tillgång till era personuppgifter som vi har samlat in, samt att begära att dessa personuppgifter rättas eller raderas. Dessa begäran ska göras skriftligen till vår kontaktperson för integritet.

   

 5. Ändringar av denna policy: 
  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy från tid till annan. Uppdateringar av vår Integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats.

   

Om ni har några frågor eller kommentarer kring vår integritetspolicy, vänligen tveka inte att kontakta oss.

bottom of page