top of page

Personuppgifts- och Cookiespolicy

Denna personuppgifts- och cookiespolicy beskriver hur Skandinaviska Småhus ("vi," "oss," eller "vår") samlar in, använder och skyddar personuppgifter och information som erhålls via vår webbplats eller andra relaterade tjänster. Vi är engagerade i att respektera integriteten och säkerheten för våra kunders personuppgifter.

2.1. Personuppgifter vi samlar in:
Vi kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter från personer som interagerar med vår webbplats eller våra tjänster, inklusive men inte begränsat till:

Namn Kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer, postadress) Betalningsinformation Köphistorik Kommunikationspreferenser Alla andra personuppgifter som frivilligt lämnas av individen

2.2. Syftet med dataskapande:
Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

Behandling och fullgörande av beställningar Kommunikation med kunder Tillhandahållande av kundsupport Sändning av marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev (med möjlighet att avregistrera sig) Förbättring av våra produkter och tjänster Efterlevnad av rättsliga och reglerande skyldigheter
 

2.3. Laglig grund:
Insamling och behandling av personuppgifter baseras på en eller flera lagliga grunder, inklusive samtycke, kontraktsenlig nödvändighet, berättigat intresse och rättsliga skyldigheter.

 

3.1. Uppgifternas lagring:

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i säkra databaser och servrar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

 

3.2. Uppbevaring av uppgifter:
Vi behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna Policy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Efter denna period kommer personuppgifter att säkerhetsraderas eller anonymiseras.


4.1. Användning av cookies:
Vi använder cookies, webbläsarbetecken och liknande spårningstekniker för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och tillhandahålla riktade annonser. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies enligt beskrivningen i denna Policy.

4.2. Cookie-inställningar:
Vid besök på vår webbplats kommer användare att erbjudas möjligheten att hantera sina cookie-inställningar. Användare kan godkänna eller avvisa cookies, förutom de som är strikt nödvändiga för webbplatsens funktionalitet.

 

4.3. Tredjepartscookies:
Vi kan tillåta tredjepartsleverantörer att placera cookies på vår webbplats för analys, annonsering eller andra ändamål. Dessa leverantörer har sina egna integritetspolicyer som styr användningen av cookies och de kan samla in personuppgifter enligt beskrivet i sina respektive policyer.

5.1. Tredjepartsleverantörer:
Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra vissa funktioner eller tjänster å våra vägnar, såsom betalningshantering, frakt eller marknadsföring. Dessa leverantörer kommer endast att ha tillgång till personuppgifter i syfte att utföra sina åtaganden och är skyldiga att skydda uppgifterna enligt tillämpliga dataskyddslagar.

 

5.2. Lagliga krav:
Vi kan avslöja personuppgifter om vi är skyldiga att göra så enligt lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut, eller om vi anser att sådan avslöjande är nödvändig för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom eller andras rättigheter, säkerhet eller egendom.

Individuella rättigheter

 

6.1. Rättigheter för registrerade personer:
Individer har vissa rättigheter avseende sina personuppgifter, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet. Begäran om att utöva dessa rättigheter ska skickas till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Kontakta oss Om du har några frågor, farhågor eller begäranden avseende denna Personuppgifts- och Cookiespolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Observera att denna exempelpolicy endast är för informativa ändamål och ska inte betraktas som juridisk rådgivning. Det är viktigt att konsultera en juridisk expert för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar och föreskrifter i din jurisdiktion.

bottom of page