top of page
Man Signing

Regler Och Villkor

Nedan finner du Användarvillkor för Försäljning av Småhus på hjul i Sverige.

  1. Allmänt
     

1.1. Dessa användarvillkor ("Villkor") styr försäljningen av minihus på hjul ("Produkter") av Skandinaviska Småhus ("Säljaren") till kunder ("Köpare") i Sverige. Genom att lägga en beställning godkänner Köpare att vara bundna av dessa Villkor.

  3. Leverans och Ägande

3.1. Leverans: Säljaren kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera Produkten till den angivna leveransadressen inom den överenskomna tidsramen. Leveranstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och andra faktorer.

3.2. Risk för Förlust: Risken för förlust eller skada på Produkten övergår till Köparen vid leverans. Köpare rekommenderas att inspektera Produkten vid mottagandet och snarast rapportera eventuella skador eller avvikelser till Säljaren.

3.3. Ägande: Äganderätten till Produkten övergår till Köparen efter full betalning.

  5. Begränsad Garanti
 

5.1. Garantitäckning: Säljaren garanterar att Produkten är fri från fel i material och utförande under en period av [antal år] från leveransdatumet, med förbehåll för eventuella begränsningar eller undantag.
 

5.2. Garantikrav: Köpare måste meddela Säljaren om eventuella garantikrav inom den angivna garantiperioden och tillhandahålla nödvändig dokumentation och bevis på felet. Säljaren kommer att reparera eller ersätta, efter eget gottfinnande, den defekta delen eller hela Produkten.

  6. Ansvarsbegränsning

6.1. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Säljaren inte vara ansvarig för några direkta, indirekta, oavsiktliga, följande eller särskilda skador som uppstår genom köpet, användningen eller oförmågan att använda Produkten, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, avbrott i verksamheten eller skada på egendom.

  8. Ändringar och Severabilitet
 

8.1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa Villkor när som helst och utan föregående meddelande genom att publicera den reviderade versionen på sin webbplats. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig eller inte kan genomdrivas, ska de återstående bestämmelserna gälla i full utsträckning.

  2. Beställningar och Försäljning
 

2.1. Produktinformation: Säljaren tillhandahåller korrekt och detaljerad information om Produkterna, inklusive specifikationer, funktioner, dimensioner och eventuella tillämpliga garantier.

2.2. Beställningsplacering: Köpare kan lägga beställningar via Säljarens webbplats eller andra godkända försäljningskanaler. Genom att lägga en beställning bekräftar Köpare att all tillhandahållen information är korrekt och fullständig.

2.3. Acceptans av Beställning: Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en beställning efter eget gottfinnande. Vid godkännande kommer Säljaren att tillhandahålla en orderbekräftelse.

2.4. Prissättning och Betalning: Priset för Produkten specificeras vid köptillfället. Köparen ansvarar för att betala det fullständiga köpeskillingen, inklusive eventuella tillämpliga skatter, avgifter och fraktkostnader, enligt den av Säljaren angivna betalningsmetoden.

  4. Avbeställningar och Returer
 

4.1. Avbeställningar: Köpare kan avbeställa sin beställning inom [antal dagar] från köptillfället genom att meddela Säljaren skriftligen. Avbeställningar som görs efter denna period kan vara föremål för en avbeställningsavgift som fastställs av Säljaren.
 

4.2. Returer: Säljaren kan acceptera returer av Produkter endast i fall där Produkten är defekt eller inte överensstämmer med de angivna specifikationerna. Köpare måste meddela Säljaren inom [antal dagar] från leveransdatum och följa Säljarens instruktioner för retur av Produkten.
 

4.3. Återbetalningar: Om returen godkänns kommer Säljaren att återbetala köpeskillingen, exklusive eventuella tillämpliga fraktkostnader, inom skälig tid.

  7. Tillämplig Lag och Tvistlösning

7.1. Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppkommer från dessa Villkor ska lösas genom förhandlingar i god tro mellan parterna. Om en lösning inte kan nås, godkänner parterna att underkasta sig exklusiv jurisdiktion för domstolarna i [specificerad jurisdiktion] för att lösa eventuella tvister.

bottom of page