top of page

Fastighetsbesiktningar

Våra agenter är specialiserade på att tillhandahålla omfattande fastighetsinspektioner.

  • 1 timma
  • Free
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Fastighetsinspektioner avser processen att utvärdera och undersöka en fastighet för att bedöma dess skick, funktionalitet och överensstämmelse med relevanta regler och standarder. Dessa inspektioner utförs vanligtvis av proffs som fastighetsinspektörer, fastighetsmäklare eller byggnadsinspektörer. Syftet med fastighetsbesiktningar är att ge en objektiv bedömning av fastighetens skick och identifiera eventuella problem eller potentiella problem som kan påverka dess värde, säkerhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Fastighetsbesiktningar kan ske i olika skeden, inklusive före köp eller försäljning av en fastighet, under bygg- eller renoveringsprocessen, eller som en del av rutinunderhåll och övervakning. Omfattningen av inspektionen kan variera beroende på vilken typ av fastighet som undersöks, men den omfattar i allmänhet en grundlig undersökning av byggnadens struktur, elsystem, VVS, VVS-system (värme, ventilation och luftkonditionering) och andra komponenter. Under en fastighetsbesiktning utför inspektören vanligtvis en visuell undersökning av fastigheten och letar efter tecken på skador, slitage eller eventuella faror. De kan också använda specialiserad utrustning som fuktmätare, värmekameror eller radondetektorer för att upptäcka dolda problem som kanske inte är omedelbart synliga. Inspektören förbereder sedan en detaljerad inspektionsrapport, som beskriver sina resultat, observationer och rekommendationer.


Kontaktuppgifter

+46855926764

info@urbania.se

Albybergsringen 116, Haninge, Sweden


bottom of page